Är verkligen e cigg farligt och bör man helt undvika den här typen av rökning?

Påståendet att e-cigaretterna är lika farliga som vanliga cigaretter stämmer inte. Det finns emellertid vissa ämnen i el cigg som är mindre hälsosamma, men dessa kan ändå inte jämföras med vanliga cigaretter. Det är inte klarlagt om man får i sig en ökad mängd av formaldehyd med dessa cigg.

Men kan e cigg ändå vara farligt? Mycket av de hälsorisker som har med cigaretterna att göra kan inte kopplas till innehållet. En sak är att man kanske börjar med de elektroniska ciggen för att sedan fortsätta med vanliga rökdon, och om det blir så kan man tala om en fara med elciggen. Detta är dock inget som är vetenskapligt belagt utan snarare en teori.

vape

E cigarett farligt – kan man bli sjuk?

Det som man kan undra är förstås om elcigg är farligt för lungorna då de till exempel har ämnet formaldehyd som kan vara cancerframkallande. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Ta reda på fakta innan du börjar använda el cigg. Innan man ger sig i kast med att läsa undersökningar om cigaretterna måste man fråga sig hur undersökningen har gjorts. Det är också viktigt att komma ihåg att vissa el-cigaretter innehåller nikotin medan andra inte gör det. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat.

Unga i USA brukar inte tobak i samma utsträckning om de ångar istället. Man verkar med andra ord röka mindre med e-cigaretten. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Ska jag röka el cigg eller vanliga

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Det är glasklart.

Om man ska röka så ska man röka ecigg, så enkelt är det! El-cigaretten är billigare än tobaksvarianten. Man sparar pengar och mår bättre.